Burt's Bees Lip Shine Pucker
Burt's Bees Lip Shine Smooch
Burt's Bees Lip Shine Wink
Burt's Bees Lip Shine Whisper
Burt's Bees Lip Shine Blush
Burt's Bees Lip Shine Peachy
Burt's Bees Lip Shine Spontaneity
 
Pucker
Smooch
Wink
Whisper
Blush
Peachy
Spontaneity
NATURAL