Cath Kidston Antique Rose Bouquet Duckegg Bath Robe White
 
White